Sommerfeldt Inne & Ute AS

Sommerfeldt
Holding AS

Sommerfeldt Holding AS er moderselskapet i Sommergruppen og er 100% eiet av Stig Sommerfeldt.

Organisasjonen:

Organisasjonen